Zapsaný mediátor

U zapsaného mediátora máte jistotu, že Vám bude poskytnuta služba v odpovídající kvalitě. Zapsaný mediátor má za sebou zkoušku zapsaného mediátora a je podle zákona o mediaci proškolen a zároveň zkušební komisí schválen jako člověk, který má lidské a odborné kvality pro tuto práci.

Ing. Ivana Hrušková, DiS.

Od roku 2014 jsem zapsanou mediátorkou evidovanou v Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a zároveň zapsanou mediátorkou v ČR se zaměřením na rodinnou mediaci. Specializuji se na rodinnou a obchodní mediaci. Řeším soudní spory prostřednictvím mediace v režimu zákona o mediaci. Jsem lektorkou seminářů mediace pořádaných pro veřejnost a soudy a současně pracuji jako facilitátorka případových konferencí pořádaných Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská, obor ekonomika práce (zaměření na sociologii a psychologii práce). Dálkově jsem vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní Mills, Brandýs nad Labem. Založila jsem o.s. Kontaktní centrum Radost při ZŠ Na Beránku, Praha 12, kde jsem pracovala jako asistent pedagoga, školní poradce a psycholog (řešení konfliktů mezi dětmi navzájem, mezi rodiči a děti, učiteli). V rámci této činnosti jsem spolupracovala s o.s. Proxima sociale, Městskou částí Prahy 12 a Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 12.

Odmalička jsem neměla ráda konflikty. Myslela jsem si, že když jim předejdu (i za cenu popření sebe sama) nebo se jim vyhnu, nebudu je muset řešit a bude mi dobře. Časem jsem zjistila, že to takhle nefunguje. Mezitím jsem si prošla, tak jako řada z nás, spoustou osobních neúspěchů a trápení. Asi by mě tehdy nenapadlo, že mně jednou řešení konfliktů bude bavit. Zjistila jsem totiž, že jedinou možností, jak si život nekomplikovat a užít si ho, je pochopit příčinu toho, co se právě děje a zaujmout k tomu to správné stanovisko. A jaké – to je už na každém z nás – hledejme!

Jako mediátor pomáhám lidem v konfliktu najít společné řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným, a to ve věcech rodinných, výchovných, majetkových, obchodních a mezilidských. Spolupracuji se soudy a OSPODy. V rámci své praxe se setkávám s různými typy lidí, různými pohledy na věc a s různými přístupy k řešení toho, co je trápí. Pomáhám všem, kteří za mnou přijdou, pochopit, proč se ocitli tam, kde jsou a společně hledáme ideální vyřešení situace, kterou mnohdy dosti bouřlivě prožívají. Výsledek stojí za to. Spolu s mým manželem, také zapsaným mediátorem, jsme jediný manželský pár, který má státní zkoušku z mediace a současně zkoušku z rodinné mediace, která tvoří její nadstavbu. Vedle naší profese jsme ale mediátory vlastně pořád – 23 let trvající manželství a výchova dvou (dnes už téměř dospělých) dětí.

Mám ještě jednu profesi a tou profesí je Dr. Klaun. Mám radost z toho, když mohu rozveselovat děti při jejich pobytu v nemocnici v Benešově.

Ing. Petr Hruška

Petr je prvním zapsaným mediátorem evidovaným v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti a jako druhý zapsaný mediátor v ČR složil nadstavbovou státní zkoušku z rodinné mediace. Petr se věnuje rodinné mediaci a obchodní mediaci.

Přes 250 sporů s více než 1000 hodinami jednání z něj dělá jednoho z nejvytíženějších českých praktikujících mediátorů v režimu zákona o mediaci.

Petr se aktivně podílel na legislativě upravující mediaci v civilních věcech a prosadil zajištění rovnoprávných podmínek pro výkon mediace mediátorům s jiným než právním vzděláním, stejně tak jako právníkům. Jako první nabídl veřejnosti kurz praktické přípravy na státní písemnou i ústní zkoušku mediátora a to od listopadu 2012.

Petr je současně čtyřicátým daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců ČR od roku 1993. Je partnerem společnosti České daně, s.r.o. poskytující daňové poradenství významným klientům.

Petr je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulta strojní, obor průmyslové manipulátory a roboty. Vyučený je soustružníkem, frézařem a brusičem.

Už 23 let je manželem zapsané mediátorky Ivany Hruškové. Petr a Ivana jsou prvním a jediným manželským párem, v němž oba manželé jsou zapsaní mediátoři, kteří složili nadstavbovou státní zkoušku z rodinné mediace.