Obchodní mediace

Obchodní mediace představuje způsob řešení sporu, který nabízí záruku uchování důvěrných informací, kontrolu nad výsledkem, pochopení sebe i druhé strany a v neposlední řadě zlepšení vnitrofiremních či obchodních vztahů, které jsou klíčové pro úspěch každé firmy.

firemní mediace

Firemní mediace

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o existenci či zániku pracovního poměru

mezi nadřízeným a podřízeným

mezi kolegy na pracovišti

obchodní mediace

Obchodní mediace

mezi společníky obchodních společností navzájem

mezi statutárními orgány a společníky

mediace vztahů

Mediace vztahů

mezi firmou a dodavateli

mezi firmou a jejími odběrateli

spotřebitelské spory

Rádi vám pomůžeme vyřešit firemní spory mediací

Mediace řeší velmi širokou paletu možných konfliktů a sporů v pracovním a byznysovém prostředí.

nechci se soudit, ale vyřešit spor