Rodinná mediace

Mediace pomáhá při řešení sporů i v citlivých rodinných záležitostech. Využijte zkušeností zapsaných mediátorů s nadstavbovou zkouškou přímo na rodinnou mediaci.

Jaké nejčastější spory řeší rodinná mediace?

děti

Výchova dětí a styky s rodiči

Chcete nalézt dohodu o péči o dítě a o uspořádání styku s nezletilým dítětem po rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů? Nastavit pravidla jak po rozvodu vychovávat děti a podílet na naplňování jejich potřeb?

finance

Finance, půjčky a výživné

Rádi byste vypořádali společné jmění manželů (SJM), zejména u tzv. „nesporného“ rozvodového řízení?

Vyřešili spory ohledně výživného?

Ukončili svár ohledně půjček v rodině?

bydlení

Bydlení, soužití a rodinné firmy

Toužíte ukončit rozepře partnerského soužití?

Chcete najít shodu u změny bydliště? Zrušení užívacího práva?

Řešíte spor v rodinné firmě?

mezigenerační vztahy

Mezigenerační vztahy

Chcete mít důstojné mezigenerační vztahy? Domluvit si pravidla soužití mezi dětmi a rodiči?

Potřebujete vyřešit spor díky nedorozumění nebo neshodám v rodině?

studium

Studium a péče o bližní

Neshodli jste se na plánech pro studia dětí?

Řešíte složitou situaci péče o rodiče a prarodiče nebo péči o nemocného člena rodiny?

Pomůžeme vám najít dohodu také u dalších finančních záležitostí

Řešíme spory u majetkového vyrovnání nejen u SJM a nesezdaných partnerů,
ale i majetkové spory týkající se dědictví, firemního majetku, podílového spoluvlastnictví a jiné.

 

Rádi vám pomůžeme vyřešit konflikt v rodině

Mediace může citlivým způsobem pomoci obnovit pošramocené vztahy v rodině.
Využijte tuto možnost. Normální je se nesoudit.

protože chci mít dobré vztahy v rodině