Řešení konfliktů

Mediace je způsob efektivního alternativního řešení sporů s vysokou účinností.

sousedé

Sousedské spory

Vedete spor se sousedy, který zhoršuje vaše vztahy? Rádi byste spor ukončili a našli oboustranně smysluplnou dohodu, ač se to zdá být nemožné?

občanskoprávní spory

Občanskoprávní spory

Alternativní řešení sporů pomocí mediace je podstatně levnější než se soudit. Např. řešíme spory ve věci náhrady škody, odpovědnosti za vady, pozdního plnění, nájemních vztahů, dědictví apod.

mimosoudní vyrovnání

Mimosoudní vyrovnání

Máte zájem o mimosoudní řešení sporů, které je levnější než se soudit a zároveň má potenciál napravit pošramocené vztahy?

spotřebitelské spory

Spotřebitelské spory

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je účinnou cestou, jak se domoci svých práv ze spotřebitelské smlouvy u neústupného výrobce či prodejce.

Rádi vám pomůžeme vyřešit konflikt mediací

Mediace řeší velmi širokou paletu možných konfliktů a sporů mezi libovolnými dvěma či více stranami.

nechci se soudit, ale vyřešit spor