Vyřešte Váš spor bez právníků. Začněte mediací – Paul Watzlawick: Úvod do neštěstí

Spoléháte na řešení pomocí nepředvídatelných právních kliček. Nezapomeňte, že když se dva hádají třetí se směje a tím je váš advokát. Vytvořte si lepší budoucí osobní i obchodní vztahy, šetřete svoji energii, čas a peníze. Vytáčíte občas zbytečně sami sebe jako muž, který si chce na stěnu pověsit obraz v historce z knihy Paula Watzlawicka – Úvod do neštěstí? Ten muž má hřebík, ale nemá kladivo. Ví, že kladivo má soused. Rozhodne se zajít za ním a půjčit si ho. Ale v tu chvíli ho přepadnou pochybnosti: Co když mi soused kladivo nepůjčí? Včera mě pozdravil jenom tak na půl úst. Možná, že někam spěchal. Možná ale jenom dělal, že spěchá, a něco proti mně má. Ale co? Já jsem mu nic neudělal! Však on si něco vymyslí. Kdyby si někdo chtěl půjčit nářadí ode mě, tak já mu ho půjčím hned. Proč s tím dělá takové drahoty? Jak může svému sousedovi odmítnout základní laskavost? Lidi jako on dokážou člověka jenom otrávit. Ještě si bude myslet, že ho potřebuju… Jenom proto, že má kladivo! Už toho mám dost. – Vyrazí, zazvoní, soused otevře dveře, a než stačí pozdravit, náš muž na něj zařve: „ Strčte si to svoje kladivo někam, vy, vy…hulváte!“

Je přirozené, že každý jinak vidíme a chápeme situace, v nichž se nacházíme. Dojde-li ke sporu, dáváme si prostřednictvím mediace příležitost pochopit našeho „protivníka“. Pokud známe důvod, proč se chová tak, jak se chová, jsme na dobré cestě se dohodnout. Dohodnete-li se, zlepší se vaše budoucí osobní i obchodní vztahy a ušetříte.

Existují však i jiné důvody, proč zkusit mediaci. Od roku 2014 bude vaše jednání při sporu posuzováno soudy podle zcela nových zákonů, se kterými ještě nebudete dostatečně seznámeni. A i kdybyste příslušné zákony v reálné situaci znali, tak nebude znám jejich výklad. Od roku 2014 si dlouhou dobu nikdo nebude jistý jednoznačným výkladem práva v občanských, rodinných a obchodních věcech, ke kterému se soudy následně přikloní. Vy však musíte jednat v reálných situacích a v přítomném čase. Od roku 2014 se totiž bude postupovat podle zcela nových zákonů zejména občanského zákoníku, který má 3081 paragrafů a zákona o obchodních korporacích se 786 paragrafy. Po desetiletí vytvořená judikatura bude v mnoha případech nepoužitelná. Tento stav se promítne do ještě obtížněji předpověditelného výsledku soudní pře či rozhodčího řízení, které tak budou nákladnější a delší.

Nevyřešíte-li spor dohodou během mediace, budete mít možnost následně uplatnit svoje práva u soudu nebo v rozhodčím řízení. S účinností od 1. 9. 2012 se zahájením mediace uzavřením písemné smlouvy o provedení mediace staví promlčecí a prekluzivní lhůty.


Zpět na všechny články