Příběh o dvou rybářích, z knihy Věry Nosálové: Slunce zapadá na východě

Přináší vám podnikání to, proč jste s ním začínali?  
Také máte pocit, že nestíháte, opakovaně vymýšlíte stejné věci a jste přesvědčení, že vše zvládnete sami nejlépe? Neumíte delegovat pravomoci? Víte, že polovina bankrotujících firem jsou malé podniky jediného majitele? Že příčina krize spočívá ve způsobu vedení firmy? Řešení? Naučte se firmu efektivně vést. Spoluprací s koučem lze předcházet potížím. Dejte své firmě jasná pravidla a (na)učte se ji vést. O fungování firmy rozhoduje schopnost vedení ji řídit. Skutečnost, že jako zakladatel firmy jste ve svém oboru odborníkem ještě neznamená, že jste také odborníkem na její řízení. Jiná zkušenost praví, že naprostá většina zaměstnanců neodchází kvůli penězům, ale z důvodu nespokojenosti s přístupem vedení a se vztahy uvnitř firmy. Praxí ověřené zkušenosti ukazují, že zakladatel firmy by dlouhodobě neměl zůstat jediným manažerem, jinak se stane rizikem pro vlastní podnik. Úspěch firmy znamená nastavení jasných pravidel, schopnost realizovat změny a tvůrčího vedení firmy. Vše záleží na vaší motivaci a životních prioritách. Vypráví o tom příběh o dvou rybářích, z knihy Věry Nosálové: Slunce zapadá na východě. „Na břehu řeky seděl rybář s přepychovým rybářským náčiním. Seděl dlouho, ale ryby nebraly. Opodál ležel v trávě mladý tulák, díval se na nebe a žvýkal stéblo trávy. Najednou tulák dostal hlad. Vytáhl z kapsy stočený provázek s háčkem, připevnil na háček návnadu a hodil udičku do vody. Okamžitě zabrala ryba, tulák ji vytáhl, vyvrhl, rozdělal oheň a rybu si upekl. Pak si znovu lehl do trávy, koukal se do nebe a žvýkal stéblo trávy. Hodiny ubíhaly, tulák opět dostal hlad, hodil udici do vody a okamžitě zabrala ryba. Rybář s přepychovým prutem to celé užasle sledoval a oslovil tuláka – poslyšte jak je to možné, že vám ty ryby tak berou? No mám svoji metodu – odpověděl tulák. To se vám divím – řekl rybář – že těch ryb nenachytáte víc. Mohl byste je přece na trhu prodat, koupit si pořádej prut, nachytat ještě víc ryb, zase je prodat, koupit si loďku, nachytat ještě více ryb, najmout lidi, postavit celou rybářskou flotilu. No a proč bych to dělal – zeptal se tulák. No přece, stal by se z vás milionář – odpověděl rybář. A co bych z toho měl – řekl tulák. To je přece jasné – odvětil rybář – kdybyste byl milionář, nemusel byste vůbec nic dělat, mohl byste ležet v trávě, dívat se na oblaka a žvýkat stéblo trávy…“ Kouč může být pro vás stejným zrcadlem, jakým byl v této pohádce tulák pro rybáře. A co je ve vašem podnikání, ve vašem životě, pro vás opravdu důležité? Poznali jste se v pohádce o rybáři?


Zpět na všechny články